آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

زالی هشدار داد

کرونا در تهران در وضعیت ایستا

کرونا در تهران در وضعیت ایستا
محققان می گویند؛

پیش گیری از مبتلاشدن به آب سیاه با تغذیه سالم

پیش گیری از مبتلاشدن به آب سیاه با تغذیه سالم
توصیه محققان استرالیایی؛

مصرف مایعات و استراحت روند بهبود کرونا را تسریع می کند

مصرف مایعات و استراحت روند بهبود کرونا را تسریع می کند

سفارش کارشناسان به استفاده از دو ماسک برای مصونیت در مقابل امیکرون

سفارش کارشناسان به استفاده از دو ماسک برای مصونیت در مقابل امیکرون

نصب و تعویض درب ضد سرقت

نصب و تعویض درب ضد سرقت
مطالعات نشان می دهد؛

ارتباط خواب ناکافی نوجوان و مصرف قند بیشتر در طول سال تحصیلی

ارتباط خواب ناکافی نوجوان و مصرف قند بیشتر در طول سال تحصیلی

چگونه از مبتلاشدن به زوال عقل زنان مسن پیشگیری کنیم؟

چگونه از مبتلاشدن به زوال عقل زنان مسن پیشگیری کنیم؟
وزیر بهداشت اعلام كرد

نیاز وزارت بهداشت به بودجه ۷۰ هزار میلیاردی برای کنترل قیمت دارو در سال آینده

نیاز وزارت بهداشت به بودجه ۷۰ هزار میلیاردی برای کنترل قیمت دارو در سال آینده
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی خبر داد:

روز بدون فوتی کرونا در لرستان

روز بدون فوتی کرونا در لرستان
مدیركل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت؛

ایرانیها در مصرف قند و شکر زیاده روی می کنند

ایرانیها در مصرف قند و شکر زیاده روی می کنند
اسنک در خانه
اسنک snacu.ir