مطالب اسنك


پا قلب دوم انسان

پا قلب دوم انسان
محققان پی بردند؛

رژیم مدیترانه ای زوال شناختی در رابطه با افزایش سن را کاهش می دهد

رژیم مدیترانه ای زوال شناختی در رابطه با افزایش سن را کاهش می دهد
دكترای تغذیه عنوان كرد؛

سفارش های مهم تغذیه ای برای کاهش عوارض آلودگی هوا

سفارش های مهم تغذیه ای برای کاهش عوارض آلودگی هوا
نماینده منطقه ای سازمان جهانی بهداشت:

اروپا، سریع ترین رشد اپیدمی ایدز در جهان را دارد

اروپا، سریع ترین رشد اپیدمی ایدز در جهان را دارد

معرفی محصولات چارسوتولز

معرفی محصولات چارسوتولز
مسئول آزمایشگاه های مرجع تشریح كرد؛

آن چه باید درباره ی روغن زیتون بدانیم

آن چه باید درباره ی روغن زیتون بدانیم

ردپای فلزات سمی در آشپزخانه

ردپای فلزات سمی در آشپزخانه
زالی عنوان كرد؛

ایران جزو ۶ کشور چاق دنیا

ایران جزو ۶ کشور چاق دنیا
محققان پی بردند؛

رژیم مدیترانه ای زوال شناختی در رابطه با افزایش سن را کاهش می دهد

رژیم مدیترانه ای زوال شناختی در رابطه با افزایش سن را کاهش می دهد

آمار جهانی کرونا آلمان همچنان رکورددار مبتلایان و فوت شدگان روزانه

آمار جهانی کرونا آلمان همچنان رکورددار مبتلایان و فوت شدگان روزانه
لینک دوستان اسنك
اسنک در خانه
اسنک snacu.ir