با اعلام آمار ۲۳درصدی اختلالات روان در كشور، تشریح شد

انتظار ۱۵ساله لایحه پشتیبانی از حقوق بیماران روان

انتظار ۱۵ساله لایحه پشتیبانی از حقوق بیماران روان

به گزارش اسنک معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات وزارت بهداشت برای بهبود سلامت روان جامعه بعد از شیوع ویروس کرونا، آخرین اقدامات صورت گرفته پیرامون لایحه پشتیبانی از حقوق بیماران روانپزشکی را توضیح داد.


علی اسدی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه روز جهانی سلامت روان از جانب سازمان جهانی بهداشت ۱۰ اکتبر مصادف با ۱۸ مهرماه اعلام شده است و شعار جهانی سال جاری این روز « مراقبت سلامت روان برای همه، بیایید آنرا به حقیقت تبدیل کنیم» تعیین شده است، اظهار داشت: فدراسیون جهانی سلامت روان هم شعار « سلامت روان در جهانی نابرابر» را برگزیده است. یکی از تاکیدات فدراسیون بر این شعار به این دلیل است که به علت صدمه ها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی، شکاف طبقانی ناشی از جنگ، کووید۱۹ و... به وجود آمده است که این نابرابری می تواند بر سلامت عمومی جامعه اثرگذار باشد. ازاین رو این شعار تاکید دارد که اگر مقرر است به سلامت روان توجه گردد این امر باید مورد توجه دولتمردان و سیاست مداران قرار گیرد تا برای ارتقای سلامت روان عمومی تلاش کنند. نمی توان در جهانی که برابری نسبی وجود ندارد، به دنبال برقراری سلامت روان بود؛ پس موضوعات اقتصادی و اجتماعی محور اصلی این پیام است.
وی اضافه کرد: در ایران هم خیلی قبل از آنکه سازمان جهانی بهداشت روزی را به سلامت روان اختصاص دهد، به این امر توجه کرده بودیم. در واقع از سال ۱۳۶۷ که ادغام خدمات سلامت روان در نظام PHC عنوان شد، هفته ای تحت عنوان هفته سلامت روان داشتیم.
روزشمار هفته سلامت رواناسدی به روزشمار هفته سلامت روان سال جاری اشاره نمود و اضافه کرد: یکشنبه ۱۸ مهرماه تحت عنوان «نقش سیاست گذاران در دسترسی عادلانه به خدمات سلامت روان» است. دوشنبه ۱۹ مهرماه به علت تاثیرات تحریم ها و همزمانی آن با کووید۱۹ با عنوان « نقش تحریم ها در نابرابری سلامت روان در پاندمی کرونا» نام گذاری شده است. سه شنبه ۲۰ مهرماه هم به علت ماهیت دو سویه خدمات سلامت روان، با عنوان « رابطه منصفانه عرضه دهندگان خدمات سلامت روانی با خدمت گیرندگان» نام گذاری شده است.
وی در ادامه بیان نمود: چهارشنبه ۲۱ مهرماه بعنوان «تاثیر انگ بر نابرابری خدمات سلامت روان در جامعه» نامگذاری شده است چونکه یکی از موانع مهم عدم رجوع مردم برای دریافت خدمات روانپزشکی، بحث انگ است که به علل فرهنگی و باورهای غلط جامعه ما برخی مردم رفتن به روانپزشک را نوعی انگ اجتماعی می دانند که مانعی در دریافت خدمت می شود. پنج شنبه ۲۲ مهرماه هم با عنوان« ضروریت توسعه عدالت اقتصادی در بهبود سلامت روان جامعه» نام گذاری شده است. روز جمعه۲۳ مهرماه «سواد سلامت روان و بهره مندی از خدمات» نام گذاری شده است که نشان دهنده اهمیت سواد سلامت روان و ضرورت ارتقای آن باشد. شنبه ۲۴ مهرماه هم بر «نقش حاکمیت بر توانمندسازی افراد دارای معلولیت های جسمی» تاکید دارد.
لزوم انگ زدایی از خدمات روانپزشکیمعاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ضمن اشاره به نقش رسانه بر انگ زدایی از دریافت خدمات روانپزشکی، خاطرنشان کرد: برای این هفته هماهنگی هایی با سازمان های همکار مانند وزارت ارشاد، صدا و سیما، انجمن های روانشناسی، شهرداری ها، بهزیستی و... داشتیم تا با همفکری هم بتوانیم کاری نماییم که شرایط بهتر شود و بسته های آموزشی و برنامه هایی با همکاری این سازمان ها عرضه دهیم.
شیوع بیشتر از ۲۳ درصدی اختلالات روانپزشکی در کشورافسردگی و اضطراب در صدر اختلالاتاسدی درمورد شیوع اختلالات روانپزشکی در کشور هم به ایسنا اظهار داشت: شیوع اختلالات بر مبنای پیمایش های ملی بالای ۲۳ درصد است و بالاترین اختلال روانپزشکی در کشور اختلال افسردگی است و بعد از آن اختلالات اضطرابی در رتبه بعد قرار دارد. اختلالات افسردگی به تنهایی ۱۲.۷ درصد و اختلالات اضطرابی حدود ۱۵ درصد است.
سرنوشت لایحه ۱۵ ساله پشتیبانی از حقوق بیماران روانپزشکیاو در ادامه صحبت هایش به قانون سلامت روان اشاره نمود و درباره آخرین اقدامات انجام شده در این حوزه، اظهار نمود: پیش نویس لایحه پشتیبانی از حقوق بیماران روانپزشکی حدودا از ۱۵ سال قبل تهیه شده است و طی رفت وآمدهایی در مسائل حقوقی، اجرایی، تخصصی و... بر آن فعالیتهایی صورت گرفت و طی مواردی به کمیسیون های مربوطه در مجلس شورای اسلامی وارد شد که این روند ایراداتی به آن وارد شد و اصلاحات فنی، حقوقی و روانپزشکی بر آن صورت گرفت و در نهایت این پیش نویس با امضای وزیر اسبق بهداشت به مجلس رفت و بعد از بررسی های صورت گرفته باردیگر ایراداتی به آن وارد شد. در نهایت روز سه شنبه ششم مهرماه نظریات کارشناسی دیگری پیرامون این قانون بررسی گردید و در نهایت پیش نویس قانون با تغییراتی برای ورود به صحن علنی مجلس آماده شده است تا بررسی شود.
اسدی با تکیه بر این که دریافت خدمات روان در نظام PHC مجانی است، بیان نمود: کارشناسان سلامت روان در مراکز جامع خدمات سلامت افراد را غربالگری و شناسایی کرده و بر مبنای پروتکلهای موجود به آنها خدماتی پایه در حوزه اجتماعی، جلوگیری از خشونت خانگی، جلوگیری از افسردگی و... عرضه می دهند.
اختلال "سوگ پیچیده" در خانواده های فوتی های کروناوی ضمن اشاره به تأثیر کرونا بر سلامت روان افراد، به تهیه پروتکل مداخله و مشاوره برای خانواده هایی که عزیزان خویش را به علت مساله کرونا از دست دادند، اشاره نمود و اظهار داشت: این افراد شرایط سختی داشتند چونکه نمی توانستد مانند قبل با برگزاری مراسم عزاداری کنند و این محدودیت ها می توانست منجر به مشکلات روانشناختی شود که یکی از آنها سوگ پیچیده است. این مشکل می تواند تبعات روانشناسی زیادی داشته باشد که برای آن مبادرت به تدوین راهنماهایی علمی با همکاری معاونت درمان، بهزیستی و... کردیم. این پروتکل در تمام دانشگاه های علوم پزشکی در حال اجرا می باشد و حدود ۸۰ هزار خانواده که فوتی کرونایی داشتند توسط تیم های سلامت روان شناسایی شدند و با ۱۰۳ هزار نفر از افراد این خانواده ها تماس برقرار شده است و بالغ بر ۷۰ هزارنفر از این افراد پذیرفتند همکاری داشته باشند و خدمات مشاوره جلوگیری از سوگ پیچیده را دریافت نمودند.
او افزود: خدمات سلامت روان برای این افراد بین ۳ تا ۵ جلسه عرضه می شود و دستاورد خوبی بود. بیشتر از ۵۰ درصد این افراد حداقل ۳ جلسه مشاوره حضوری یا تلفنی دریافت نمودند که به جلوگیری از سوگ پیچیده کمک کرده است.
ارایه خدمات سلامت روان از جانب ۵۰ کارشناس در سامانه ۴۰۳۰تعداد تماسهای مردمی کاسته شده استوی اضافه کرد: از اسفند ۹۸ تابحال با کمک همکارانمان پروتکلهای آموزشی و مداخله ای تدوین کردیم. این محتواها درون ساختار حوزه بهداشت و درمان به دست گروههای هدف رسید؛ همینطور پروتکل هایی طراحی شد که از راه سامانه ۴۰۳۰ هدایت شدند و با استقرار بیشتر از ۶۰۰ کارشناس سلامت روان پشت خط سامانه ۴۰۳۰ از ساعت ۸ بامداد تا ۱۲ شب خدمت عرضه کردیم. این خدمات هنوز هم ادامه دارد ولی تعداد تماس ها از جانب مردم کاسته شده است؛ اما همچنان حدود ۵۰ روانشناس آماده عرضه خدمت به مردم هستند. از طرفی عرضه خدمات سلامت روان برای بیماران بهبودیافته از کرونا هم از تاکیدات ما بود.
بسته خدمات سلامت روان برای بهبودیافتگان کرونااسدی افزود: خیلی از افراد مبتلا به کرونا در بیمارستان بخصوص بخش های مراقبت ویژه بستری شدند که هم به علت بیماری مبتلا به اختلال اضطراب و استرس شدند و هم غالبا شاهد مرگ بیماران دیگر در کنار خود بودند و این مورد هم از نظر روانپزشکی بر آنها تأثیر گذاشته و سبب گشته است تا بیماران بهبود یافته از کرونا خدمات سلامت روان دریافت نمایند. این بسته خدمتی از خردادماه ابلاغ گردیده و در حال اجرا می باشد و تابحال حدود ۲۷ هزارنفر شناسایی شدند و با آنها تماس گرفتیم تا خدمات را بر مبنای پروتکل عرضه دهیم.
تاثیر کرونا بر افزایش آمار خودکشی؛ آری یا خیر؟معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درباره تأثیر کرونا بر آمار خودکشی، بیان نمود: اطلاعات مبادرت به خودکشی نزد وزارت بهداشت و موارد فوت ناشی از خودکشی نزد سازمان پزشکی قانونی می باشد. بررسی علمی و پژوهشی در این حوزه انجام نشده است، اما آمارها و اطلاعاتی که در سامانه مبادرت به خودکشی ثبت کرده ایم نشان داده است از اوایل شروع کرونا در ایران تا شهریور سال قبل آمار موارد مبادرت به خودکشی روند افزایش نداشت و حتی در مواردی کاهش نسبی هم داشت؛ اما از شهریور ۹۹ به علل مختلفی آمار مبادرت به خودکشی نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۹۸ افزوده شد که علل آن هنوز معلوم نیست. خودکشی موضوعی چندوجهی است که مولفه های گوناگونی بر آن اثر دارد و ما فعلاً در وزارت بهداشت تحقیق مشخصی نداریم که علت دقیق افزایش آمار مبادرت به خودکشی را مشخص نماییم.
وی اضافه کرد: آماری که در کشور ما در ارتباط با مرگ ناشی از خودکشی وجود دارد حدود ۶ تا ۶.۲ درصد در هر ۱۰۰ هزارنفر است که نسبت به میانگین جهانی بالا نیست؛ ولی برای کشور ما که اعتقادات و باورهای مذهبی و فرهنگی بر آن حاکم است، آمار خوشایندی نیست. وزارت بهداشت شاید بتواند بخشی از موارد مبادرت به خودکشی را پیشگیری کند، اما بخش زیادی از آن بر عهده سازمان ها و نهادهای دیگر است که باید پای کار جلوگیری از خودکشی باشند.
منبع:

1400/07/18
12:00:38
5.0 / 5
1279
تگهای خبر: آموزش , برنامه , بیمار , بیماری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
اسنک در خانه
اسنک snacu.ir