آرشیو مطالب : فناوری


خرید دوربین کانن اصلی در تهران

خرید دوربین کانن اصلی در تهران
با حكم وزیر بهداشت،

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت انتخاب شد

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت انتخاب شد

بازگشایی سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا برای متولدین ۱۳۶۳ و ماقبل

بازگشایی سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا برای متولدین ۱۳۶۳ و ماقبل

اتحادیه اروپا به استفاده از همه واكسن های موجود برای مقابله با كرونا فرا خوانده شد

اتحادیه اروپا به استفاده از همه واكسن های موجود برای مقابله با كرونا فرا خوانده شد

دانلود سریال جدید پخش خانگی

دانلود سریال جدید پخش خانگی

پنل پیامك تبلیغاتی و ارسال اس ام اس

پنل پیامك تبلیغاتی و ارسال اس ام اس
محققان هشدار دادند

در مصرف داروهای مسكن احتیاط كنید

در مصرف داروهای مسكن احتیاط كنید

همكاری ۳ جانبه برای دستیابی به دانش فنی و خط تولید واكسن كرونا

همكاری ۳ جانبه برای دستیابی به دانش فنی و خط تولید واكسن كرونا

محدودیت سفر به ایران شدیدتر شد

محدودیت سفر به ایران شدیدتر شد

راه اندازی شهر واكسن در كشور

راه اندازی شهر واكسن در كشور
اسنک در خانه
اسنک snacu.ir