تامین اجتماعی باید نقطه تعادلی خودرا در حوزه توسعه درمان مستقیم و غیرمستقیم پیدا کند

تامین اجتماعی باید نقطه تعادلی خودرا در حوزه توسعه درمان مستقیم و غیرمستقیم پیدا کند

به گزارش اسنک، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: تامین اجتماعی باید در هزینه- فایده خدمات، نگاه تحلیلی و راهبردی خودرا تدقیق کند و بنا به اقتضائات، نقطه تعادلی خودرا در حوزه توسعه درمان مستقیم و غیرمستقیم پیدا کند.به گزارش اسنک به نقل از ایسنا دکتر میرهاشم موسوی در مراسم گرامی داشت روز پزشک، روز داروساز و روز کارمند که با حضوردکتر محمدهادی زاهدی وفا - سرپرست وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی و دکتر مهدی رییس زاده - رییس سازمان نظام پزشکی - در سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، اظهارکرد: تصویری که از کارمند نمونه واقعی و پزشک نمونه واقعی می توانیم داشته باشیم، تصویری است که از رضایت در خدمت گیرندگان این دو قشر می توانیم برداشت نماییم. به هر اندازه ای که ما رضایت را در رویارویی با کارمند، پزشک و خدمات در رابطه با آن ببینیم، به همان اندازه می توانیم بگوییم که ما تصویری از نمونه بودن را در آن بخش داریم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: الحمدلله امروز این تصویر در تامین اجتماعی با این گستردگی و در خدمت رسانی به حدود ۴۵ میلیون نفر به شکل مستقیم و به نحوی در ارتباط با کل آحاد جامعه، به معنای واقعی خودرا نشان داده است. ما اگر امروز در حوزه کسب و کار و در حوزه خدمات درمانی و در هر حوزه خدمت رسانی به این ۴۵ میلیون چه در بخش درمان و چه در بخش بیمه ای شاهد افزایش سطح رضایت هستیم، ماحصل فعالیت مثمر ثمر عزیزان حاضر است که در چنین نشست هایی باید قدردان همه آنها باشیم.

وی همین طور اظهار داشت: البته این به آن معنا نیست که تامین اجتماعی کاستی و نقصها ندارد. حتما هم در بخش بیمه و هم در بخش درمان و سرمایه گذاری موانع بسیار زیادی داریم که این موانع امکان دارد در اذهان عمومی آثار نامطلوبی داشته باشد که باید تلاش نماییم و این موانع را با توسعه خدماتی که ارائه می نماییم، از میان برداریم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: ارزش کار در حوزه درمان در تامین اجتماعی از چند جهت محل توجه است. ما در درمان مستقیم خدمات رایگان سلامت را می دهیم و با مردم مواجهه خوبی داریم که حاضران در این جمع نمونه منتخب در درمان مستقیم هستند. بخش مهم دیگری که ما در درمان غیرمستقیم با بیش از ۵۰ هزار طرف قرار خدمات ارائه می دهیم هم محل تأمل و توجه است که من از معاونت درمان سازمان خواهش می کنم برای آنکه این بخش هم محل توجه و تقدیر قرار بگیرد، در برنامه های بعدی که به نحوی به دنبال پزشک نمونه هستیم، این جامعه هم محل توجه جدی قرار بگیرد.

موسوی اضافه کرد: بخش اعظم خدمات درمانی تامین اجتماعی، در ارتباط با حوزه خرید راهبردی خدمات سلامت از جانب های قراردادمان است که تجلیل از خدمات همکاران ما در این بخش، در کیفیت خدمات حتما می تواند مثمر ثمر باشد. ما امروز با بیش از ۵۰ هزار طرف قرارداد در بخش های مختلف مواجه هستیم. تقدیر از این افراد هم برای ما فرض است. یکی از نگاههای راهبردی ما در بخش درمان، توسعه کمی و کیفی خدمات چه در بخش درمان مستقیم و چه در بخش درمان غیرمستقیم است. نقطه تعادل توسعه در درمان مستقیم و غیرمستقیم در تامین اجتماعی هنوز به صورت دقیق مشخص نشده است. لازم است روی این مورد تمرکز راهبردی شود. در بحث توسعه درمان ما نظام سطح بندی را داریم اما تامین اجتماعی باید بنا به اقتضائات، نقطه تعادلی خودرا پیدا کند. تامین اجتماعی امروز، تامین اجتماعی ۲۰ سال پیش یا حتی ۱۰ سال پیش نیست. تامین اجتماعی در شرایطی به سر می برد که در هزینه فایده خدمات حتما باید نگاه تحلیلی و راهبردی خودرا تدقیق کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: امروز ما در تامین اجتماعی با کسری منابع نقدینگی مواجه هستیم. این البته به این معنا نیست که ما نباید خدمات خودرا توسعه بدهیم اما توسعه در درمان مستقیم را تا کجا باید ادامه بدهیم؟ ما پارسال بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد تومان در درمان مستقیم برای توسعه و ساخت و ساز و خرید تجهیزات و ارتقای هتلینگ و... هزینه داشتیم. امسال بناست که ما ۴۰۰۰ نفر نیروی جدید را جذب نماییم و حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان در بخش توسعه، اعتبار پیشبینی شده است اما آیا خروجی این اعتبارات و تحلیل راهبردی آن رسیدن به نقطه مطلوب هست یا نه؟ البته بخشی از فضای تصمیم از حوزه اختیارات ما خارج است که در چارچوب نظام تعرفه گذاری در شورایعالی بیمه است، در چارچوب تولی گری سلامت در حوزه بهداشت است. ما متولی سلامت به این مفهوم که باید تولیدکننده اولیه و اصلی سلامت باشیم، قاعدتا نیستیم و نمی توانیم باشیم. مراکزی داریم که تمامی امکانات و تجهیزات در حد بسیار عالی فراهم شده اما ضریب اشغال پایین است و ما متولی آموزش پزشک نیستیم. آموزش و تربیت با وزارت بهداشت و طبعا بیشترین بهره مندی هم برای آنهاست. امسال ۹۰۰۰ میلیارد تومان، سال آینده چه مقدار در بخش درمان مستقیم و توسعه باید سرمایه گذاری نماییم.

وی همین طور خاطرنشان کرد: اینکه ما در بخش توسعه داریم کار را اینطور جلو می بریم، در بخش خریدهای راهبردی چقدر باید هزینه های ما کاهش پیدا کند؟ اگر یک طرف نمودار پایین می آید، آنطرف باید بالا برود اما نمودار ما از هر دو طرف بالا می رود. این که ما در نگاه راهبردی بتوانیم مدیریت بهینه منابع را در حوزه درمان داشته باشیم و نسبت بهینه میان توسعه خدمات درمان مستقیم و غیرمستقیم را مشخص نماییم اولویتی است که من بخ عنوان یک صورت مسئله مهم از شما نخبگان مطالبه می کنم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از مطالبات اصلی حاکمیت در حوزه درمان که سازمان تامین اجتماعی در آن الگویی موفق بوده و ان شاءالله بقیه دستگاههای مرتبط هم موفق باشند، اینست که ما باید پرداخت از جیب مردم را در حوزه درمان کاهش بدهیم بلکه به صفر برسانیم. در درمان مستقیم ما این اتفاق افتاده و عزیزانی که در درمان مستقیم از ما خدمات می گیرند چیزی پرداخت نمی کنند. در درمان غیرمستقیم هم این مسیر شروع شده، بخصوص در جاهایی که ما خدمات درمانی ملکی مستقیم نداریم، مثل خدمات بستری، فرانشیز را صفر کردیم. در خدمات بستری و سرپایی حتی آنجاییکه بالای ۶۵ساله ها را داریم، فرانشیز را صفر کردیم. این که حوزه درمان باید پرداخت از جیب مردم را مواظبت کند می تواند از الگوی تامین اجتماعی در این دو بخش استفاده نماید.

موسوی اضافه کرد: یکی دیگر از نگاههای مهم در نظام سلامت این دولت در سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، بحث خدمات الکترونیک سلامت است. در این بخش هم با همکاری حوزه درمان و بخش فناوری و هوشمندسازی از ضریب پوشش خدمات الکترونیک یا نسخه الکترونیک که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد بود، الحمدلله الان به عدد بالغ بر ۹۰ درصد در نسخه نویسی و هم در نسخه پیچی رسیدیم که امیدواریم این مقدمه موجب تحقق هدف نهایی که تشکیل پرونده الکترونیک است بشود.

وی افزود: در همراهی با طرح های کلان دولت تامین اجتماعی خوب عمل کرده است و امروز طرح تحولی دارویار ۵۰ درصد آن توسط این سازمان اداره می شود و تا این لحظه یک مورد گزارش نداشته ایم که حاکی از چالش جدی بخصوص در درمان مستقیم باشد. بخش داروخانه و داروسازان نیز در این بخش همراهی جدی داشتند. ان شاءلله بتوانیم در استفاده از ظرفیت های دانشی و تجربی بخش درمان و هم از ظرفیت های بخش کارمندی افق های روشنی را که در تامین اجتماعی برای ایجاد آسایش و امنیت با رویکرد عدالت دنبال می نماییم را رقم بزنیم.

موسوی افزود: ما در شروع مسئولیت بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه بدهکار بودیم. علاوه بر این که ما به تمامی تعهدات خود بخصوص پرداخت مستمری ها عمل کردیم، چون ادعا شده بود که این دولت حتی نمی تواند یک ماه مستمری پرداخت کند، در هفته تامین اجتماعی اما بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ را پرداخت کردیم. همین طور ما پارسال بالغ بر یک میلیون بیمه شده جدید داشته ایم یعنی یک دریچه ای را از باب ایجاد آرامش و امنیت از ظرفیت موجود تامین اجتماعی به روی مردم باز کردیم.

وی اضافه کرد: در چارچوب بیمه فراگیر خانواده و طرح هایی نظیر بیمه زنان خانه دار و بیمه دانشجویی از آذرماه ۱۴۰۰ تا امروز ۷۰۰هزار بیمه شده وارد شدند که ۴۲۰ هزار نفر در همین چند ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱بیمه شدند. اگر ما همکاری، همراهی و تمرکز راهبردی روی ظرفیت های داخلی بخصوص سرمایه انسانی خود داشته باشیم، خیلی از مشکلات حل می شود. ما یک طرحی به اسم «جمعینو» را شروع کرده ایم که ۲۰ ایده برتر آن برای حل مشکل در حد کلان و راهبردی از میان ۱۴۰۰ ایده انتخاب|شد که آنها را عملیاتی خواهیم کرد.

خودداری از محاسبه واقعی تعرفه ها، عامل تهدیدکننده دستاوردهای نظام سلامت

دکتر محمد رئیس زاده - رییس سازمان نظام پزشکی - نیز در این مراسم با تبریک روز پزشک و روز داروساز اظهار داشت: بعدد از انقلاب شکوهمند اسلامی، حوزه سلامت با درک بالای مسئولان نظام و حمایت های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری پیشرفت های قابل توجهی داشته است و در کسب علم و توسعه خدمات تخصصی و فوق تخصصی امروز به جایی رسیده ایم که در حوزه پزشکی و خدمات درمانی خودکفایی کامل داریم و برای هیچ کاری نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور نداریم.

رئیس سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: تامین اجتماعی با نگاه به آینده می تواند برای واقعی کردن تعرفه ها و محاسبه قیمت واقعی خدمات در کنار سایر نهادهای ذیربط همکاری بیشتری داشته باشد. هرچه ما تعرفه ها را به بهانه های مختلف فریز نماییم، هزینه خدمات القایی افزایش خواهد یافت و عدم محاسبه واقعی تعرفه ها سبب ایجاد شکاف بیشتر بین تعرفه ها پزشکی در کشور ما با کشورهای همجوار می شود و ادامه این وضعیت دستاوردهای نظام سلامت کشور را تهدید می کند.

دکتر مهدی اسلامی - معاون درمان سازمان تامین اجتماعی - نیز در این مراسم با تبریک روز پزشک، روز داروساز و روز کارمند اظهار داشت: معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی بر مبنای آئین نامه اجرائی قانون الزام متولی درمان در این سازمان است و ۵۰ هزار نفر از ۷۰ هزار کارمند سازمان را همکاران درمان می سازند که در اقصی نقاط کشور در بیمارستان ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی مشغول خدمت رسانی به جامعه شریف بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی هستند.

وی اضافه کرد: بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر مراکز ملکی این سازمان در ۵۰ هزار مرکز طرف قرارداد نیز خدمات دریافت می کنند و اکثریت قریب به اتفاق بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی کشور با تامین اجتماعی طرف قرارداد هستند و تامین اجتماعی یکی از نهادهای مهم و اثرگذار در نظام سلامت کشور است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: برای اجرای موفقیت آمیز طرح دارویار همکاری بسیار خوبی توسط سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته و به نحوی عمل شده است که در پرداختی از جیب مردم افزایش نداشته باشیم و امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها این طرح با موفقیت ادامه یابد.

اسلامی اضافه کرد: اهتمام مدیریت سازمان تامین اجتماعی در پشتیبانی از حوزه درمان این سازمان به بهترین وجه وجود دارد و با این حمایت امیدواریم شاهد روند رو به بهبود و ارتقای درمان سازمان باشیم.

ابوالفضل عفت نژاد - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی - نیز در این مراسم با تبریک روز پزشک، روز داروساز و روز کارمند اظهار داشت: سال قبل و در زمان شروع کار در سازمان تامین اجتماعی برخی مسایل که از سال ۹۹ باقی مانده و تصمیم گیری نشده بود مثل مطالبات کادر درمان و آزمون استخدامی سال ۹۹ که بسیار پرچالش بود را تلاش کردیم در کوتاه ترین زمان ممکن این مشکلات را حل نماییم و با تصمیم گیری مناسب و حمایت مدیرعامل سازمان طی زمان کوتاهی این مشکلات برطرف شدند.

وی اضافه کرد: رویکرد اصلی معاونت درمان تفویض اختیار به استان ها و تمرکز بر حوزه سیاست گذاری سازمان است و تلاش کردیم در زمینه توجه به معیشت همکاران بخصوص همکاران کمتر برخوردار و شرکتی سازمان اقداماتی انجام دهیم و در همین زمینه ضابطه رفاهی خوبی برای آنان طراحی شد. در مورد فوق العاده ویژه همکاران نیز با همت مدیرعامل سازمان، مطالبت این قشر عزیز محقق شد. همین طور ضوابط انگیزشی دندانپزشکان بازبینی شد و تصمیمات خوبی نیز در زمینه پزشکان قراردادی ماده۲۰ سازمان اتخاذ شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی از تحقق خواسته پرستاران این سازمان در زمینه محاسبه سنوات خدمتی آنها بعنوان مشاغل سخت و زیان آور اطلاع داد و اظهار داشت: بحث بازنشستگی پرستاران و مشاغل سخت و زبان آور که در سال ۹۹ با رای دیوان عدالت بازنشستگی با ۲۰ سال آنان به ۲۵ سال تغییر نمود و با پیگیری های صورت گرفته و کار بزرگی که انجام شد بازنشستگی با ۲۰ سال برای پرستاران و مشاغل سخت و زبان آور محقق شد.

شکیبا محبی تبار - مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور زنان و خانواده - نیز در این مراسم با تبریک روز پزشک، روز داروساز و روز کارمند اظهار داشت: زحمات و تلاشهای خالصانه پزشکان در دوران کرونا موجب افتخار و سربلندی کشورمان در سطح جهان شد و مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی خود دو بار از زحمات کادر شریف درمان تشکر کردند.

وی ضمن اشاره به اهمیت موضوع خانواده و لزوم توجه به فرزندآوری اظهار داشت: در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت تکالیف و تعهدات مهمی بر عهده نظام بهداشت و سلامت کشور قرار دارد و بیش از ۴۰ تکلیف بر عهده نظام درمان قرار گرفته است که اساسا کادر شریف درمان کشور در عمل به تکالیف و رفع خطر پیری جمعیت کشور به وظایف خود به بهترین نحو عمل خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در انتها این مراسم از پزشکان و داروسازان برگزیده کشوری، استان تهران همین طور کارمندان برگزیده ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی تقدیر گردید.

منبع:

1401/06/10
23:47:41
5.0 / 5
615
تگهای خبر: آموزش , امنیت , برنامه , بیمار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
اسنک در خانه
اسنک snacu.ir